Gesubsidieerde rechtsbijstand

In het eerste gesprek met uw advocaat worden er financiële afspraken gemaakt. Samen met uw advocaat wordt gekeken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en de aard van de zaak. Op www.rvr.org treft u de inkomens- en vermogensgrenzen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand aan.

Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dient u zich voor het eerste gesprek te wenden tot het Juridisch Loket en een verwijzing te vragen naar een van de advocaten.

Bent u op zoek naar een advocatenkantoor in Waalwijk? Neem dan vandaag nog contact met ons op via 0416 561 695.

Proces gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt dient uw advocaat een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch. Hij/zij heeft hiervoor een aantal gegevens nodig. U dient daarom tijdens het eerste gesprek een origineel van uw identiteitsbewijs aan uw advocaat te tonen. Indien u een partner heeft waarmee u een gezamenlijke huishouding voert, dient u van hem/haar eveneens een origineel van het identiteitsbewijs te tonen. In het geval de toevoeging wordt toegekend, bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Daarnaast worden ook de kosten die worden gemaakt bij u in rekening gebracht. U moet hierbij onder andere denken aan het eventueel te betalen griffierecht, kosten voor het opvragen van uittreksels en medische informatie.

Betaalde zaken

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal uw advocaat de werkzaamheden tegen een uurtarief bij u in rekening brengen. Dit uurtarief is afhankelijk van verschillende factoren. Enkele factoren zijn:

  • de aard van de zaak;
  • het financieel belang;
  • de spoedeisendheid van de zaak;
  • de zwaarte van de zaak.

Tijdens het eerste gesprek op kantoor worden duidelijke prijsafspraken gemaakt over het te hanteren uurtarief. Deze afspraken worden vervolgens neergelegd in de opdrachtbevestiging.

Algemene voorwaarden van Santi Advocaten

Na het eerste gesprek met uw advocaat krijgt u een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. In de opdrachtbevestiging wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Hierin zijn een aantal basisregels die gelden voor onze dienstverlening opgenomen. U dient een exemplaar van de opdrachtbevestiging te ondertekenen en aan uw advocaat te retourneren.

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden